Zmiany w zakresie patronatu u radców prawnych

Od 14 listopada 2012 r. obowiązuje uchwała Nr 266/VHI/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zasad tworzenia i prowadzenia grup patronackich, która nieznacznie zmieniła zasady prowadzenia grup patronackich na aplikacji radcowskiej. Ma to związek z rosnącą liczbą aplikantów radcowskich.

W tym samym dniu zaczęły obowiązywać trzy inne uchwały korporacyjne radców prawnych. Uchwałą Nr 263/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wzoru umowy o sprawowanie patronatu zmieniono umowę o sprawowanie patronatu, a uchwałą Nr 264/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wzoru opinii patrona o aplikancie zmieniono także wzór opinii patrona o aplikancie. Wreszcie uchwałą Nr 267/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwium w roku szkoleniowym 2013 sprecyzowano właśnie zakres nauczania na aplikacji radcowskiej w kolejnym roku.