Zmienione formularze w postępowaniu wieczystoksięgowym

6 listopada 2012 r. to dzień wejścia w życie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym z dnia 5 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1148). Zmiany formularzy mają charakter techniczny. Nowelizacja ma usunąć wątpliwości związane ze sposobem wypełniania formularzy w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada numeru PESEL lub REGON.

Mają być przystępniejsze dla wnioskodawcy, a także zmieniono nieco układ graficzny dokumentów, aby ich wypełnianie było łatwiejsze.