Nieterminowe informowanie pracodawcy o swoich obowiązkach przez zoz cz. I

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Obowiązek informowania pracodawcy o liczbie swoich członków przez zakładową organizację związkową (zoz) ma być spełniany według stanu rzeczy na ostatni dzień kwartału, czyli odpowiednio 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarza po zakończeniu kwartału.

Pojawiają się tutaj pewne problemy:

1) Co stanie się, jeśli organizacja związkowa wcześniej udzieli takiej informacji ? Niektórzy uważają, iż w takim przypadku nie dopełniła obowiązku informacyjnego, co zwalniałoby pracodawcę ze współpracy z tą organizacją związkową. To stanowisko wydaje sie być za bardzo restrykcyjne.
2)  Gorsza sytuacja będzie wówczas, jeśli w terminie do 10-tego dnia miesiąca taka informacja w ogóle nie zostanie przekazana. Część autorów uważa, iż w takiej sytuacji należy przyjąć, że organizacja związkowa traci uprawnienia zoz. Ale chyba nie do końca tak jest. Art. 251 ustawy o związkach zawodowych wiąże istnienie uprawnień zoz z faktyczną  liczbą członków, a nie z obowiązkiem informacyjnym. Jeżeli nawet taka informacja nie dotrze do pracodawcy we właściwym terminie, nie można mówić, że ta organizacja utraciła uprawnienia zoz. Jednak niedopełnienie obowiązku informacyjnego nie pozostaje bez znaczenia dla postawy pracodawcy. Należy przyjąć, że jeżeli po upływie terminu ustawowego organizacja związkowa nie powiadomiła pracodawcy o liczbie swoich członków będących pracownikami i nakładcami, nawet jeśli pracodawca z innych źródeł wie, że ta liczba jest wyższa od 10, ale nie otrzymał formalnej informacji od zoz, wówczas ma prawo ignorować taka organizację. Jest zwolniony ze współdziałania z tą organizacją w indywidualnych i zbiorowych sprawach z zakresu prawa pracy.
Jeśli upłynie 10-ty dzień kolejnego miesiąca po zakończeniu kwartału, a nie ma informacji o liczbie członków zoz, pracodawca wypowiada pracownikowi umowę o pracę bez konsultacji z tą organizacją związkową, a pracownik składa odwołanie do sądu i udowadnia, iż był członkiem zoz oraz zostanie wykazane, iż zoz na dzień złożenia wypowiedzenia zrzeszała co najmniej 10 członków będących pracownikami lub nakładcami, to mimo tego roszczenia pracownika o przywrócenie do pracy czy odszkodowania wywodzone z  podstawy faktycznej z podstawy prawnej jaką jest art. 45 Kodeksu Pracy zostaną oddalone. Zostaną oddalone dlatego, iż przyjmujemy, ze czynność pracodawcy zmierzająca do wypowiedzenia umowy o pracę bez konsultacji z zoz była prawidłowa. Nie oznacza to jednak zwolnienia pracodawcy od współpracy z tą organizacją związkowa w przyszłości. Jeżeli zoz z opóźnieniem prześle pracodawcy informację o liczbie członków  organizacji pracodawca musi zmienić swój stosunek do organizacji, czyli od tego momentu ponownie jest zobligowany z tą organizacją współdziałać.

More to explorer