prawo wekslowe – podstawy cz. 5

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

– weksel jest dokumentem, który musi być trwale napisany, nie można sporządzić go np. ołówkiem czy kredą.
– można dokonywać skreśleń na wekslu, ale są to skreślenia mające określone znaczenie np. w przypadku skreślenia indosu uważa się go za nieistniejący, w przypadku skreślenia akceptu uważa się go za niebyły. Gdy dokonuje się skreśleń to wszyscy, którzy wcześniej weksel podpisali, powinni się podpisać pod skreśleniem. Natomiast w przypadku wielu skreśleń weksel może budzić wątpliwości co do jego prawdziwości i wówczas sąd może np. nie wydać nakazu zapłaty.

 

Może być tylko jeden wierzyciel wekslowy, jest nim tylko ten, kto weksel posiada fizycznie i wykaże swoje prawo do weksla nieprzerwanym ciągiem indosów. Jeżeli  wierzycielem byliby   wspólnicy  spółki  cywilnej  czy  małżeństwo,  to nie mamy do czynienia z kilkoma wierzycielami,  mamy jakby  „złożonego, jednego wierzyciela  wekslowego”.  I  z  pośród  tej  grupy  wierzycieli   tylko  ten  może  żądać  zapłaty,  który  ten  weksel  fizycznie  będzie  posiadał. 

Natomiast jest wielu  dłużników  wekslowych. Wśród  dłużników  wekslowych  wyróżniamy  dłużników  głównych  i  dłużników  zwrotnych.

More to explorer