prawo wekslowe – podstawy cz. 25

- klauzula zastrzeżenie  przedstawienia   do  przyjęcia    -  tzn.,  że weksel  musi  być  przedstawiony  do  przyjęcia   przed  terminem  płatności. Może  być  też  zakaz  przedstawienia  do  przyjęcia, która oznacza, że weksle nie …

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 25

prawo wekslowe – podstawy cz. 24

Jeżeli  bank  dostanie  dyspozycje  od  klienta,  wtedy  dokonuje  obciążenia  rachunku  dłużnika  i  przekazuje  środki  na  rachunek  wierzyciela.  Jeżeli  okaże  się,  ze  weksel  jest  nieważny,  to  bank  nie  ingeruje w  to, …

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 24

prawo wekslowe – podstawy cz. 23

Kiedy  zostanie  złożony  do  inkasa  taki  weksel,  i  jeżeli  znalazł  się  nie  w  tym  banku,  w  którym  ma  rachunek,  to  ten  weksel  musi  być  przekazany,  aż  trafi  do  tego  właściwego …

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 23

prawo wekslowe – podstawy cz. 22

- klauzula  umiejscowienia   (inaczej domicyl,  domicyliat)  - Wskazuje osobę, u której ma nastąpić płatność.   Jeżeli  mamy  do  czynienia  z  wekslem  in blanco,  który  służy  na  zabezpieczenie  np.  kredytu,  to  każdy …

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 22

prawo wekslowe – podstawy cz. 21

- klauzula  nie  na  zlecenie  -  co  do  zasady  weksle  są  wekslami  na  zlecenie, czyli  że  ktoś  wystawia  na  czyjąś  rzecz,  na  czyjeś  polecenie,  zlecenie  weksel,  ale również  to  określenie …

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 21

prawo wekslowe – podstawy cz. 20

Klauzule mające wpływ na zobowiązanie wekslowe: - klauzula waluty efektywnej  -  jeżeli  weksel  występuje  w  obrocie  zagranicznym,  to  co  do  zasady  miejsce  płatności   decyduje  o  tym  w  jakiej  walucie  ten …

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 20

prawo wekslowe – podstawy cz. 19

- gdy weksel podpisuje pełnomocnik – powinien oznaczyć, że podpisuje się „jako pełnomocnik”. Pełnomocnictwo do podpisania weklsa jest pełnomocnictwem szczególnym. Do weksla musi być dołączone pełnomocnictwo wskazujące, zę dana osoba…

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 19

prawo wekslowe – podstawy cz. 18

- os. fizyczne prowadzące działalność gospodarczą- dopuszczalne jest złożenie oprócz podpisu, także pieczątki, szczególnie jeśli weksel ma związek z prowadzoną działalnością.   - osoba prawna, ułomna osoba prawna- przyjmuje się, …

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 18

prawo wekslowe – podstawy cz. 17

8. Pod tym numerem wskazany jest trasat, jest to osoba, która ma dokonać zapłaty. Może nim być osoba fizyczna, prawna, ułomna osoba prawna. To czy trasat będzie zobowiązany do zapłaty…

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 17

prawo wekslowe – podstawy cz. 16

X Oznaczenie jaki to jest weksel – własny (czasem określany jako sola / prosty / suchy) czy trasowany (czasem określany jako ciągniony). 6 W treści weksla musi się znaleźć określenie…

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 16