Rodzaje postępowań administracyjnych

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) reguluje 4 rodzaje postępowań: a) postępowanie administracyjne ogólne b) postępowanie kończące się czynnością materialno-techniczną c) postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń d) postępowanie w sprawie skarg i wniosków.…

Czytaj dalej Rodzaje postępowań administracyjnych

Przedmiot ustawy o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami dotyczy wszystkich nieruchomości państwowych z wyjątkiem: 1)      nieruchomości leśnych - gospodarowanie tymi nieruchomości podlega ustawie o lasach, 2)      nieruchomości rolnych – w tym zakresie obowiązuje ustawa…

Czytaj dalej Przedmiot ustawy o gospodarce nieruchomościami