Cesja umowy ubezpieczenia a przychód podatkowy

Dokonania cesji praw albo praw i obowiązków z umowy przez ubezpieczającego na ubezpieczonych (pracownicy) prawa do jednostek uczestnictwa funduszy kapitałowych przysługują ubezpieczającemu W drodze umowy cesji ubezpieczający przenosi na ubezpieczonych…

Czytaj dalej Cesja umowy ubezpieczenia a przychód podatkowy

Prawo łaski

W Polsce obecnie prawem łaski dysponuje Prezydent RP, nie stosuje się go jednak do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Prawo to daje możliwość całkowitego lub częściowego darowania albo  złagodzenia kary…

Czytaj dalej Prawo łaski