Wpadka Google

Firma Google od 2006 roku wykorzystywała w samochodach aparaturę, która fotografowała miasta na potrzeby usługi Street View. Niestety okazało się, że aparatura ta, przechwytywała dane z niezabezpieczonych sieci WiFi. Gdy…

Czytaj dalej Wpadka Google

Zmiana ustawy o ochronie zabytków

Do tej pory ochrona zabytków mogła być przewidywana tylko w planach zagospodarowania przestrzennego. Lecz gdy brakowało planu zagospodarowania przestrzennego nie było możliwości zajmowania stanowiska konserwatora zabytków przez wojewodę. Poprzez to…

Czytaj dalej Zmiana ustawy o ochronie zabytków

Energooszczędne budownictwo w UE

Parlament Europejski przyjął nowelizację Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Według nowej Dyrektywy, wszystkie nowe budynki w ogóle nie mają zużywać energii netto od 2019 roku. Oznacza to, że powinny…

Czytaj dalej Energooszczędne budownictwo w UE

Procedury związane z budową domu

Komisja sejmowa Przyjazne Państwo oraz Związek Gmin Wiejskich wystąpili z inicjatywą uproszczenia procedur administracyjnych w ubieganiu się o pozwolenie na budowę domu. Projekt uproszczenia procedur umożliwia przekazanie przez starostę pozwoleń…

Czytaj dalej Procedury związane z budową domu

Dopłata do remontów kamienic

Nowe przepisy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów zniosą bariery, które wcześniej uniemożliwiały właścicielom kamienic korzystanie z pomocy państwa. Do tej pory, właściciele kamienic musieli zaciągać kredyty w banku na…

Czytaj dalej Dopłata do remontów kamienic

Będzie można korzystać z miejskiej zieleni!

Na przełomie sierpnia i września z kodeksu wykroczeń znikną tabliczki „Nie deptać zieleni”, „Szanuj zieleń”. Dzięki temu, każdy będzie mógł skorzystać z miejskiej zieleni, rozłożyć koc na trawie, odpocząć, poopalać…

Czytaj dalej Będzie można korzystać z miejskiej zieleni!

Karalność czynu jako przesłanka odpowiedzialności karnej – określoność czynu

Art. 1 Kodeksu Karnego (kk) i Kodeksu Wykoczeń  (kw) to przepisy które statuują podstawowe przesłanki odpowiedzialności karnej. Możemy też znaleźć w Konstytucji RP zapisy, które nawiązują do tych przesłanek podstawowych, które decydują o zasadach,…

Czytaj dalej Karalność czynu jako przesłanka odpowiedzialności karnej – określoność czynu

Rodzaje postępowań karnych

Przepisy Kodeksu Postępowania Karnego (zwane dalej k.p.k.) stosowane  są  także  w  postępowaniu o  wykroczenia,  w  postępowaniu o przestępstwa  skarbowe, w postępowaniu postępowaniach  sprawach  nieletnich,  w postępowaniach  dyscyplinarnych, również w postępowaniu  lustracyjnym. Postępowanie  karne  jest  postępowaniem,  które  prowadzi  do  realizacji  norm …

Czytaj dalej Rodzaje postępowań karnych