Przymusowy urlop

Prawo do urlopu jest prawem niezbywalnym. Jest to czas, który ma służyć odpoczynkowi i regeneracji energii. Jest również jednym z najważniejszych uprawnień pracownika często staje się wymówką i narzędziem pracodawcy…

Czytaj dalej Przymusowy urlop

Teraz łatwiej o międzynarodowy rozwód w UE

Z inicjatywy ministrów sprawiedliwości krajów członkowskich ma powstać tzw. wzmocniona współpraca 12 państw Unii Europejskiej, której zadaniem będzie stworzenie regulacji prawnych ułatwiających procedury rozwodowe między małżonkami z różnych państw członkowskich.…

Czytaj dalej Teraz łatwiej o międzynarodowy rozwód w UE

Prawo rodzinne w Unii Europejskiej : małżeństwo

Postępująca migracja, która nastała wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej prowadzi bezpośrednio do istotnego zwiększenia liczby międzynarodowych rodzin. Międzynarodowa rodzina to taka, w której członkowie nie mają tego samego…

Czytaj dalej Prawo rodzinne w Unii Europejskiej : małżeństwo

Mobbing – reguły ogólne

  Mobbing jest regulowany w art. 943 Kodeksu Pracy: Art. 943. § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. § 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko…

Czytaj dalej Mobbing – reguły ogólne

Rodzaje testamentów

Prawo polskie wyróżnia dwie kategorie testamentów: testamenty zwykłe i testamenty szczególne. Testamenty zwykłe mogą być sporządzone przez każdą osobę mająca zdolność testowania w dowolnie wybranej chwili i jeżeli nie zostaną…

Czytaj dalej Rodzaje testamentów

Zasada niedyskryminacji pracowników – przepisy ogólne i molestowanie seksualne

Zasada niedyskryminacji w stosunkach pracy jest określona w ogólności w art. 113 Kodeksu Pracy (k.p.): Art. 113 k.p. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na…

Czytaj dalej Zasada niedyskryminacji pracowników – przepisy ogólne i molestowanie seksualne

Dziedziczenie na mocy testamentu

Dziedziczenie nie musi się wiązać jednak z postępowaniem sądowym. O wiele lepiej i łatwiej jest rozwiązać całą sprawę na podstawie testamentu. Testament jest jedyną i wyłączną formą rozporządzenia majątkiem osoby…

Czytaj dalej Dziedziczenie na mocy testamentu

Dziedziczenie ustawowe

Podstawowe dwie zasady rządzące dziedziczeniem to dziedziczenie z mocy ustawy i z mocy testamentu. Zasadą naczelną jest, że każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych może rozporządzić swoim…

Czytaj dalej Dziedziczenie ustawowe

Czym zajmuje się prawo spadkowe?

Opisując poszczególne instytucje prawne dotyczące rodziny nie sposób pominąć prawa spadkowego, które odgrywa bardzo istotną rolę w życiu wszystkich obywateli naszego kraju. Przepisy dotyczące spadków nie znajdują się w kodeksie…

Czytaj dalej Czym zajmuje się prawo spadkowe?