Świadczenie

Świadczenie może polegać na działaniu albo zaniechaniu. W prawie rzymskim jeszcze było „znoszenie” ale teraz to się mieści w pojęciu zaniechania. Świadczenie spełniane jest przez dłużnika po to żeby zaspokoić…

Czytaj dalej Świadczenie

Zasada powszechności ksiąg wieczystych

Rozumiana jest jako ustalenie stanu prawnego każdej nieruchomości. Niestety w Polsce tego nie osiągnięto. Warto zauważyć, że przed II wojną światową w Polsce występowały trzy reżimy prawne odnośnie ksiąg wieczystych.…

Czytaj dalej Zasada powszechności ksiąg wieczystych

Osoby nie mające zdolności do czynności prawnych

Osoby, które nie mają zdolności do czynności prawnych – osoby, które nie ukończyły lat 13 oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Całkowite ubezwłasnowolnienie wyłącza zdolność do czynności prawnych. Nie wyłącza jej choroba…

Czytaj dalej Osoby nie mające zdolności do czynności prawnych

Rodzaje spółek akcyjnych

Spółka akcyjna jest szczególnym typem spółki, który umożliwia skupienie w swej strukturze bardzo dużą liczbę akcjonariuszy – chociaż ich liczba nie ma większego znaczenia i dużej liczby inwestorów. Podstawowe znaczenie…

Czytaj dalej Rodzaje spółek akcyjnych

Komplementariusz i komandytariusz

Spółka komandytowa charakteryzuje się tym, że występują w niej dwie różne grupy wspólników o zupełnie odmiennym statusie i do każdej grupy wspólników znajdują zastosowanie odmienne przepisy. Dość istotne znaczenie ma…

Czytaj dalej Komplementariusz i komandytariusz

Spółka jawna – charakterystyka ogólna

Spółka jawna uregulowana w art. 22 Kodeksu Spółek Handlowych jest spółką osobową prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. W definicji podstawowe znaczenie ma to, iż…

Czytaj dalej Spółka jawna – charakterystyka ogólna