Elementy umowy spółki cywilnej

Od 1999 r. zostało ustalone, iż spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, nie ma zdolności sądowej, procesowej, prawnej itp. Tylko przedsiębiorcy są stronami. Umowa spółki cywilnej jest umową o wspólnym prowadzeniu działalności gospodarczej.…

Czytaj dalej Elementy umowy spółki cywilnej

Ustanowienie i objęcie opieki

W zasadzie jest surogatem władzy rodzicielskiej – choć są pewne różnice. Ustanawia się opiekę dla: 1. małoletniego, który nie pozostaje pod władzą rodzicielską 2. ubezwłasnowolnionego całkowicie. Jeśli chodzi o małoletniego to…

Czytaj dalej Ustanowienie i objęcie opieki

Posiadanie broni

Posiadanie broni palnej oraz amunicji przez osoby prywatne wymaga w Polsce pozwolenia. Pozwolenie takie wydawane jest przez komendanta wojewódzkiego Policji, zgodnie z miejscem stałego pobytu osoby zainteresowanej posiadaniem dokumentu. Pozwolenia…

Czytaj dalej Posiadanie broni

Zawarcie małżeństwa świeckiego

Przesłanki zawarcia małżeństwa świeckiego: 1) odmienność płci (wynika z aktu urodzenia) – mogą pojawić się problemy przy obojnactwie, co stanowić będzie przeszkodę w zawarciu małżeństwa. Możliwe wytoczenie powództwa ze 189…

Czytaj dalej Zawarcie małżeństwa świeckiego

Sposoby ustalenia pochodzenia dziecka

  • Post author:
  • Post category:Bez kategorii

Ustalenie pochodzenia dziecka od określonych osób jest ustaleniem pokrewieństwa w pierwszym stopniu (rodzice -dziecko) od którego zależy istnienie innych więzi np. w linii prostej (dziadkowie), w linii bocznej (rodzeństwo) oraz…

Czytaj dalej Sposoby ustalenia pochodzenia dziecka

Obrona konieczna

O obronie koniecznej możemy mówić wtedy, gdy mamy do czynienia z bezprawnym, bezpośrednim zamachem na wszelkie dobra pozostające pod ochroną prawną. Zamachu dokonuje osoba, która narusza prawo bądź pozostaje w…

Czytaj dalej Obrona konieczna

Separacja małżeńska

Separacja polega na tak zwanym rozdzieleniu małżonków od stołu i łoża. Jest to sposób rozwiązania wspólnoty małżeńskiej, jednak bez prawa wstępowania przez małżonków w nowy związek małżeński. Według prawa polskiego…

Czytaj dalej Separacja małżeńska

Kuratela sądowa

Kuratela to inaczej instytucja zbliżona do opieki. Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu w środowisku osób, których…

Czytaj dalej Kuratela sądowa