Zastaw

Celem zastawu jest zabezpieczenie wierzytelności. Jest to jeden tzw. ograniczonych praw rzeczowych. Wierzyciela którego wierzytelność została zabezpieczona zastawem nazywa się zastawnikiem, natomiast właściciela, który obciążył swoją rzecz – zastawcą. Zastaw…

Czytaj dalej Zastaw

Użytkowanie wieczyste cz.2

Ustanowienie użytkowania wieczystego nie powoduje utratę nieruchomości przez jej właściciela. Użytkownik wieczysty otrzymuje prawo do korzystania z nieruchomości, które jest prawem zbywalnym i dziedzicznym. Użytkowanie może być ustanawiane na okres…

Czytaj dalej Użytkowanie wieczyste cz.2

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością skarbu państwa, województwa, powiatu bądź gminy osobie fizycznej lub prawnej na okres prawie stu lat. Jedną z najbardziej charakterystycznych…

Czytaj dalej Użytkowanie wieczyste

Zasiedzenie

W instytucji zasiedzenia przydatne są pojęcia samoistnego i zależnego posiadacza. Zgodnie z art. 336 kc, samoistnym posiadaczem jest osoba, która faktycznie włada rzeczą tak jak właściciel, natomiast posiadaczem zależnym jest…

Czytaj dalej Zasiedzenie

Własność

Własność to podstawowe prawo rzeczowe, które umożliwia właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób. Prawo to daje uprawnienia do posiadania, używania, pobierania użytków i innych dochodów…

Czytaj dalej Własność