Na czym polega telepraca?

Zgodnie z art. 675 § 1 Kp telepraca jest pracą, która może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą…

Czytaj dalej Na czym polega telepraca?

Przestępstwa związane z narkotykami

Według oceny Interpolu w większości regionów świata stale wzrasta zagrożenie ze strony przestępczości narkotykowej. Globalny popyt i handel narkotykami staje się w coraz większej części problemem zależnym od zachodzących przemian…

Czytaj dalej Przestępstwa związane z narkotykami

Dyskryminacja kobiet w miejscu pracy

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Konstytucji wszyscy są wobec prawa równi. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Kobieta i mężczyzna mają w…

Czytaj dalej Dyskryminacja kobiet w miejscu pracy

Co to jest kuratela i jakie pełni funkcje

Kuratela jest to instytucja zbliżona do opieki. Jest to ustanawiana sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw. Kuratelę sprawuje kurator ustanowiony przez…

Czytaj dalej Co to jest kuratela i jakie pełni funkcje

Podatek VAT

Podatek od towarów i usług (VAT od ang. – Value Added Tax – podatek od wartości dodanej; W Polsce został wprowadzony przez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o…

Czytaj dalej Podatek VAT

Wykroczenia i kary

Wykroczenie definiowane jest jak  czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany. Sprawca czynu zabronionego…

Czytaj dalej Wykroczenia i kary