Szczególna właściwość sądów administracyjnych

Szczególna właściwość sądów administracyjnych przejawia się w tym, że: 1. Do sądów administracyjnych należy rozstrzyganie sporów o właściwość pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna…

Czytaj dalej Szczególna właściwość sądów administracyjnych

Historia regulacji prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami 1945-1989

W momencie powstania PRL pojawiła się w ogromnym rozmiarze własność państwowa, która przed wojną miała raczej marginalne znaczenie, po 1945 r. zaczęła dominować. Państwo polskie przyjęło zasadę, że Skarb Państwa…

Czytaj dalej Historia regulacji prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami 1945-1989

Tryb tworzenia i założyciele spółki akcyjnej

Tryb tworzenia spółki akcyjnej  Uwagi wstępne Tryb tworzenia spółki akcyjnej jest skomplikowany i bardzo sformalizowany. Wiele rzeczy trzeba zaprojektować i uzgodnić wcześniej – jeszcze przed podpisaniem statutu. Taki sposób tworzenia…

Czytaj dalej Tryb tworzenia i założyciele spółki akcyjnej

Definicja i tworzenie spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 Kodeksu Cywilnego), czyli jest tzw. „ułomną osobą prawną”. Przepisem prawnym, który spółce komandytowej przyznaje zdolność…

Czytaj dalej Definicja i tworzenie spółki komandytowej

Definicja i tworzenie spółki partnerskiej

Definicja spółki partnerskiej została przedstawiona w art. 86 Kodeksu Spółek Handlowych (ksh) Jest to spółka osobowa w ramach której partnerzy wykonują wolny zawód prowadząc przedsiębiorstwo pod własną firmą. Element prowadzenia…

Czytaj dalej Definicja i tworzenie spółki partnerskiej

Tworzenie i firma spółki jawnej

TWORZENIE SPÓŁKI JAWNEJ 1. tryb pierwotny  - zawarcie umowy i wpis spółki do KRS          2. tryb wtórny - przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną Do utworzenia spółki jawnej w trybie pierwotnym konieczne…

Czytaj dalej Tworzenie i firma spółki jawnej