Europejski rynek handlu elektronicznego w państwach unijnych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Szacowana wartość europejskiego rynku elektronicznego na rok 2006, z którego to roku były podane ostatnie oficjalne dane, wynosi 106 mld euro. Internet jest niezaprzeczalnie najlepiej i najbardziej prężnie rozwijającym się kanałem sprzedaży detalicznej. W roku 2008 zanotowano wzrost zainteresowania prowadzenia sprzedaży tym kanałem, kiedy to 51 % sprzedawców detalicznych w Unii Europejskiej prowadziło handel przez Internet.

Komisja Europejska wskazuje na dużą przepaść dzielącą krajową a transgraniczną elektroniczną sprzedaż.  Podczas gdy odsetek konsumentów w Unii Europejskiej, którzy dokonują zakupów przez Internet, wzrósł w okresie dwóch lat (2006-2008) z 27 proc. do 33 proc., odsetek kupujących, którzy dokonali zakupu przez Internet z innego państwa UE, pozostał na tym samym poziomie (6-7 proc.). Przy tym jedynie 21 proc. sprzedawców oferuje obecnie usługę sprzedaży na odległość.

Komisja Europejska szybko zareagowała na problem oraz zaproponowała strategię umożliwiającą likwidację barier w transgranicznym handlu elektronicznym. Priorytety działań przedstawiają się następująco:

  • Ujednolicenie zestawu praw dla konsumentów w Unii Europejskiej. Wniosek dotyczący dyrektywy o prawach konsumenckich ma na celu zastąpienie obecnej mnogości skomplikowanych przepisów jednym, przystępnym instrumentem obowiązującym w całej Unii Europejskiej i zapewniającym konsumentom równą ochronę, a jednocześnie ograniczającym ponoszone przez sprzedawców detalicznych koszty związane z przestrzeganiem przepisów i dającym im pewność prawną.
  • Wzmocnienie transgranicznego egzekwowania przepisów. Należy kontynuować prowadzoną na szczeblu Unii Europejskiej skoordynowaną akcję służącą wzmocnieniu praw konsumenta (taką jak przeglądy internetowe), tak by wyeliminować nielegalne praktyki i zwiększyć zaufanie konsumentów do prowadzenia transgranicznych zakupów.
  • Uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia transgranicznego handlu detalicznego.

More to explorer