Zarząd majątkiem dziecka przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zarząd majątkiem dziecka przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej

Sąd licząc się z możliwością lekkomyślności w zarządzie nie zapewnia pełnej swobody. Zależy to jednak od rodzaju czynności i stąd wprowadza się podział na:

– czynności zwykłego zarządu
– czynności przekraczające zwykły zarząd.

Do pierwszej zalicza się zwykłe załatwianie typowych spraw związanych z korzystaniem z majątku (jakieś codzienne dyspozycje). Sąd Najwyższy uznał, że należy do tego zaliczyć też przyjęcie darowizny nieruchomości bez obciążeń.
W tych przypadkach rodzice decydują sami.

W sprawach przekraczających – konieczne jest zezwolenie sądu – przy czym jest ono niezbędne dla ważności (brak powoduje nieważność), a nie stanowi zgody osoby trzeciej. Musi być ono uprzednie.

Zarząd rodziców nie obejmuje całego majątku – tzn:
a) zarobku dziecka
b) przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku
c) przedmiotów przypadających ze spadku/darowizny, gdy darczyńca zastrzegł że nie mają być w zarządzie rodziców; jeśli nie wyznaczy darczyńca/spadkodawca zarządcy – sąd opiekuńczy ustali kuratora.

Dochód z majątku dziecka powinien być przeznaczany przede wszystkim na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz jego rodzeństwa, które wychowuje się razem z nim, dopiero nadwyżka na uzasadnione potrzeby rodziny.

Sąd opiekuńczy może  nakazać rodzicom, żeby sporządzili inwentarz majątku dziecka i przedstawili go sądowi oraz żeby zawiadamiali sąd o ważniejszych zmianach w stanie tego majątku. Sąd opiekuńczy może też ustalić wartość rozporządzeń ruchomości, pieniędzy i papierów wartościowych, który dziecko lub rodzice mogą dokonywać każdego roku bez zezwolenia sądu opiekuńczego, oczywiście z poszanowiem zasady łożenia na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz rodzeństwa, które wychowuje się z nim oraz uzasadnionych potrzeb rodziny.
Po ustaniu zarządu rodzice powinni oddać majątek dziecka – dziecku lub jego przedstawicielowi. Na żądanie dziecka lub przedstawiciela rodzice powinni złożyć rachunek z zarządu, jeśli zgłoszone ono zostanie w ciągu roku od ustania zarządu. Nie może to jednak dotyczyć dochodów z majątku pobranych w trakcie wykonywania władzy rodzicielskiej.

More to explorer