Czynności niezbędne do utworzenia spółki akcyjnej

Jeśli chodzi o tworzenie spółki, to tutaj należy wyróżnić grupę czynności obowiązkowych (podstawowych), bez których stworzenie spółki jest niemożliwe: 1. Zawarcie umowy założycielskiej. Umowa założycielska ma złożony charakter. Będzie ona obejmowała…

Czytaj dalej Czynności niezbędne do utworzenia spółki akcyjnej

Elementy szczególne w treści umowy spółki z o.o. i charakter prawny umowy spółki z o.o.

Powszechnie występują dość szczegółowe kwestie, które powinny znaleźć się w umowie spółki: - np. jeśli będziemy chcieli umarzać udziały, trzeba to wpisać do umowy - podobnie jeżeli chcemy przewidywać dopłaty kwestie związane z prawami…

Czytaj dalej Elementy szczególne w treści umowy spółki z o.o. i charakter prawny umowy spółki z o.o.

Firma spółki komandytowej cz. I

Regulację dotyczącą firmy spółki komandytowej zawiera przepis art. 104 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), który wprowadza kilka zasad: a) firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie…

Czytaj dalej Firma spółki komandytowej cz. I

Elementy treści umowy spółki jawnej (siedziba, przedmiot działalności, wkłady, czas trwania)

Siedziba W umowie spółki musi być zawarta siedziba. Ważna jest miejscowość, nie konkretny adres, tutaj odpowiednio stosujemy przepisy art. 41 Kodeksu Cywilnego, który mówi o siedzibie osoby prawnej. Przepisy o osobach…

Czytaj dalej Elementy treści umowy spółki jawnej (siedziba, przedmiot działalności, wkłady, czas trwania)

Sprawowanie opieki i nadzór nad opieką

Sprawowanie opieki We wszystkich ważniejszych sprawach dotyczących majątku i osoby opiekun jest obowiązany uzyskiwać zezwolenie sądu. Opiekun niezwłocznie po objęciu powinien sporządzić inwentarz i przedstawić sądowi. Jeśli majątek jest nieznaczny sąd może…

Czytaj dalej Sprawowanie opieki i nadzór nad opieką