Rozbój

Przestępstwo rozboju jest uregulowane w art. 280 Kodeksu Karnego (KK): § 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub…

Czytaj dalej Rozbój

Małżeństwo z obcokrajowcem

Od kilku lat można zaobserwować rosnącą liczbę emigracji Polaków w poszukiwaniu pracy. Pozostając tam przez dłuższy okres czasu, często wiążą się z osobami innej narodowości. Z początku wszystko wydaje się…

Czytaj dalej Małżeństwo z obcokrajowcem