Dodatkowy urlop macierzyński

Urlop macierzyński przysługuje kobietom w związku z możliwością sprawowania opieki nad dzieckiem, tuż po jego narodzinach. Urlop ten możemy podzielić na dwa rodzaje: podstawowy dodatkowy Ten ostatni został wprowadzony z…

Czytaj dalej Dodatkowy urlop macierzyński