Obywatelstwo unijne – czym jest?

Obywatelem Unii Europejskiej jest każda osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego. Obywatelstwo unijne nie zastępuje obywatelstwa krajowego, lecz stanowi jego uzupełnienie. Obywatelstwo Unii Europejskiej ustanowiono Traktatem z Maastricht podpisanym 7…

Czytaj dalej Obywatelstwo unijne – czym jest?

Eurojust – Europejski Urząd na rzecz Poszerzenia Współpracy sądowniczej

Eurojust (Europejski Urząd na rzecz Poszerzenia Współpracy sądowniczej) jest agencją Unii Europejskiej zajmującą się usprawnianiem współpracy między organami sądowymi państw członkowskich na polu dochodzeń i ścigania przestępstw w sferze przestępczości…

Czytaj dalej Eurojust – Europejski Urząd na rzecz Poszerzenia Współpracy sądowniczej