e-deklaracje podatkowe!

Dnia 8 kwietnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 57 poz.…

Czytaj dalej e-deklaracje podatkowe!

Zielona Karta po wejściu do UE

Najbardziej kolorowe i najmniej znane ubezpieczenie. Jeśli podróżujemy poza terenem Unii Europejskiej, ZK jest niezbędna. Zielona karta dla obywateli polskich obowiązuje nadal w takich krajach, jak: Albania, Andora, Białoruś, Bośnia…

Czytaj dalej Zielona Karta po wejściu do UE

Rozdzielność majątkowa.

W Polsce podpisanie intercyzy przedmałżeńskiej nie jest tak popularne jak w innych krajach. Dlatego też od początku trwania małżeństwa obowiązuje małżonków wspólność majątkowa. Wspólnota majątkowa. Wspólnota majątkowa obejmuje przedmioty majątkowe…

Czytaj dalej Rozdzielność majątkowa.

Stan wyższej konieczności.

Art.26.§1.Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.…

Czytaj dalej Stan wyższej konieczności.

Usprawnienie Rynku Wewnętrznego – SOLVIT

SOLVIT jest internetową siecią służącą do rozwiązywania problemów wynikających z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego dotyczącego Rynku Wewnętrznego lub przez organy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej. System ten funkcjonuje…

Czytaj dalej Usprawnienie Rynku Wewnętrznego – SOLVIT