Ustanie opieki

  Ustanie opieki i wygaśnięcie funkcji opiekuna Opieka ustaje w przypadku: 1. Osiągnięcia pełnoletniości. 2. Przywrócenia władzy rodzicielskiej. Od ustania opieki trzeba odróżniać wygaśnięcie funkcji opiekuna. Funkcja opiekuna wygasa w przypadku:…

Czytaj dalej Ustanie opieki

Reprezentacja dziecka

Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka. Jeżeli władzę mają oboje rodzice, to każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel. To uprawnienie może się przejawiać na wielu płaszczyznach: - przy czynnościach…

Czytaj dalej Reprezentacja dziecka

Domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa

Dziecko pochodzi od męża matki, gdy: a) urodziło się w czasie trwania małżeństwa b) albo urodziło się przed upływem 300 dni od ustania (śmierć małżonka, uznanie za zmarłego, rozwód) lub unieważnienia małżeństwa. Jeżeli…

Czytaj dalej Domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa