Charakter statutu i powołanie rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej

Charakter prawny statutu W spółce akcyjnej statut nie jest umową, gdyż mamy do czynienia z szeroko pojętą umową obejmującą statut i oświadczenia o objęciu akcji. W spółce komandytowo-akcyjnej mamy 2 grupy wspólników.  Jeśli…

Czytaj dalej Charakter statutu i powołanie rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej

Firma spółki komandytowej cz. II

Osoba prawna jako komplementariusz Jeżeli chodzi o uczestnictwo osób prawnych w spółce komandytowej, należy pamiętać, że w takim przypadku firma spółki komandytowej będzie zawierała oczywiście firmę komplementariusza, czyli np. "Relaks" spółka…

Czytaj dalej Firma spółki komandytowej cz. II