Charakter statutu i powołanie rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Charakter prawny statutu

W spółce akcyjnej statut nie jest umową, gdyż mamy do czynienia z szeroko pojętą umową obejmującą statut i oświadczenia o objęciu akcji. W spółce komandytowo-akcyjnej mamy 2 grupy wspólników.  Jeśli się nie pokrywa komplementariusz z akcjonariuszem, to mamy do czynienia z sytuacją, że komplementariusz jako założyciel podpisuje statut i jest to oświadczenie o jego członkostwie w spółce i zobowiązania do wniesienia wkładów, bo wkłady oznaczamy w statucie. Ma on więc charakter obligacyjny. Natomiast statut będzie i tak elementem szerszej umowy, bo akcjonariusze składają tylko oświadczenia i objęciu akcji, nie podpisują statutu; mamy więc mieszany charakter statutu, umowno-organizacyjny, bo z jednej strony następuje nabycie członkostwa przez komplementariuszy w ten sposób, a z drugiej strony jest on elementem tej szeroko pojętej umowy założycielskiej, Natomiast statut sam w sobie zawiera podstawowe dane dotyczące funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej.
Po zawarciu statutu akcjonariusze będą składali oświadczenia o objęciu akcji, więc tutaj stosujemy odpowiednio przepisy o spółce akcyjnej, czyli trzeba oznaczyć liczbę objętych akcji i wartość wkładów wniesionych za akcje.

Powołanie rady nadzorczej
Radę nadzorczą należy powołać, jeżeli w spółce jest więcej niż 25 akcjonariuszy; dodatkowo statut może wprowadzać radę nadzorczą. A więc jeśli mamy wymóg ustawowy bądź statut zawiera takie postanowienie, to należy radę powołać przed rejestracją spółki. Powołanie będzie podlegało zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

More to explorer