Orzekanie na podstawie rozporządzeń i innych aktów podustawowych przez sądy administracyjne

Sądy w praktyce powołują się na konflikt rozporządzeń z niektórymi zasadami konstytucyjnymi np. zasadą proporcjonalności. Należy podkreślić, że sąd nie ma możliwości kwestionowania konstytucyjności ustawy, ale w praktyce zdarza się,…

Czytaj dalej Orzekanie na podstawie rozporządzeń i innych aktów podustawowych przez sądy administracyjne

Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie publiczne nieruchomości państwowych i komunalnych

Zarówno sprzedaż, jak i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznej odbywa się w formie cywilistycznej, tj. w drodze umowy notarialnej, przy czym dla ustanowienia użytkowania wieczystego oprócz umowy wymagany jest…

Czytaj dalej Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie publiczne nieruchomości państwowych i komunalnych

Etapy tworzenia spółki akcyjnej

Od katalogu czynności należy odróżnić katalog pewnych etapów, które występują przy tworzeniu spółki akcyjnej. Wyróżnia się: 1. ETAP WSTĘPNY (negocjacyjny) – jest to etap pozakodeksowy – samo podpisanie statutu wymaga wielu…

Czytaj dalej Etapy tworzenia spółki akcyjnej