Pozakodeksowe normy regulujące szczególne przypadki dziedziczenia

Składki zgromadzone na funduszach emerytalnych Zasadniczo nie podlegają one dziedziczeniu, tylko w przypadku śmierci członka funduszu emerytalnego. Polegają one podziałowi w ten sposób, ze jeżeli zmarły pozostawał we wspólności majątkowej ze swoim…

Czytaj dalej Pozakodeksowe normy regulujące szczególne przypadki dziedziczenia

Konstytutywne wpisy w księdze wieczystej cz. II

4) Przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego ujawnionego w księdze wieczystej Art. 2451 Kodeksu Cywilnego (KC): Do przeniesienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości potrzebna jest umowa między uprawnionym a nabywcą oraz -…

Czytaj dalej Konstytutywne wpisy w księdze wieczystej cz. II

Zawieranie umów o pracę na czas nieokreślony po wprowadzeniu pakietu antykryzysowego

Po wejściu w życie pakietu ustaw antykryzysowych wprowadzonych w związku z kryzysem gospodarczym zmieniły się przepisy Kodeksu Pracy w przedmiocie zawierania przez pracodawców będących przedsiębiorcami, u których nastąpił przestój (czyli…

Czytaj dalej Zawieranie umów o pracę na czas nieokreślony po wprowadzeniu pakietu antykryzysowego

Osoby prawne jako podmioty prawa

W Polsce przyjęto normatywną teorię osób prawnych. To ustawodawca rozstrzyga, które jednostki organizacyjne są traktowane jako osoby prawne. Wynika to z art. 33 Kodeksu Cywilnego (KC). Jedyną osobą prawną, która wywodzi…

Czytaj dalej Osoby prawne jako podmioty prawa