Społeczna szkodliwość czynu – okoliczności mające znaczenie cz. I

Art. 59 Kodeksu Karnego (KK) przewiduje, że:  § 1. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat albo karą łagodniejszego rodzaju i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, sąd może…

Czytaj dalej Społeczna szkodliwość czynu – okoliczności mające znaczenie cz. I

Przywłaszczenie

  Przestępstwo przywłaszczenia jest uregulowane w art. 284 Kodeksu Karnego (KK). Poniżej jego treść: § 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do…

Czytaj dalej Przywłaszczenie

Zasada domniemania niewinności

Zasada  domniemania  niewinności Tę zasadę reguluje art. 5 Kodeksu Postępowania Karnego (KPK). Art. 5. § 1. (1) Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zo-stanie udowodniona i stwierdzona…

Czytaj dalej Zasada domniemania niewinności