Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Przekształcenie spółki jawnej, czyli wtórny sposób tworzenia spółki jawnej regulują przepisy art. 26 §4 i następne Kodeksu Spółek Handlowych. Mianowicie spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną. Nie ma już obowiązku…

Czytaj dalej Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Wspólność majątkowa małżeńska i osobisty majątek każdego z małżonków

Z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania tej wspólności (niekoniecznie samego małżeństwa – bo można umownie zmodyfikować) przez oboje małżonków…

Czytaj dalej Wspólność majątkowa małżeńska i osobisty majątek każdego z małżonków

Instytucja Poświadczenia Dziedziczenia cz. I

Instytucja poświadczenia dziedziczenia weszła w życie 2 października 2008 r. ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw. Ogólnie mówiąc…

Czytaj dalej Instytucja Poświadczenia Dziedziczenia cz. I