Instytucja Poświadczenia Dziedziczenia cz. II

Po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz rejestruje ten akt poprzez dokonanie wpisu do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia. Notariusz opatruje ten wpis bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.…

Czytaj dalej Instytucja Poświadczenia Dziedziczenia cz. II

Elementy umowy spółki komandytowej: siedziba, przedmiot działalności, wkłady

1) siedziba spółki, 2) przedmiot działalności, 3) wkłady wspólników. W umowie spółki należy oznaczyć przedmiot i wartość wkładu każdego wspólnika. Jeżeli chodzi o problematykę wkładów wspólników do spółki komandytowej, mamy tu zróżnicowanie co…

Czytaj dalej Elementy umowy spółki komandytowej: siedziba, przedmiot działalności, wkłady