Czym jest harmonizacja prawa?

Harmonizacja prawa to proces polegający na dostosowaniu rozwiązań prawnych państw członków Unii Europejskiej i państw kandydujących, do prawa wspólnotowego regulującego m.in. funkcjonowanie wspólnego rynku. Harmonizacja prawa to określenie stosowane dla…

Czytaj dalej Czym jest harmonizacja prawa?