Czynniki wyłączające winę sprawcy.

Niepoczytalność można określić jako niespecyficzny stan psychiczny, w którym zdolność racjonalnej oceny sytuacji oraz procesy świadomego decydowania jednostki, są znacznie zaburzone. Można tu wymienić takie elementy jak:  choroba psychiczna, zespół…

Czytaj dalej Czynniki wyłączające winę sprawcy.