Zasada in dubio pro reo w postępowaniu karnym

Konsekwencją domniemania niewinności jest zasada "in dubio pro reo", czyli nakaz tłumaczenia niedających się   usunąć wątpliwości  na  korzyść  oskarżonego - stanowi o tym art. 5 § 2 Kodeksu Postępowania Karnego (KPK). Nakaz  ten  odnosi  się  jedynie do wątpliwości,  które nie dają się usunąć. Organ  procesowy  powinien …

Czytaj dalej Zasada in dubio pro reo w postępowaniu karnym

Przedawnienie odsetek

Orzecznictwo stoi na stanowisku, że wraz z przedawnieniem należności głównej przedawnieniu ulegają także odsetki. Jeśli jednak należność główna została zrealizowana i pozostały tylko odsetki, ulegają one przedawnieniu jako świadczenie okresowe z…

Czytaj dalej Przedawnienie odsetek