Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Ponieważ sąd ma obowiązek w wyroku rozwodowym orzec o władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Sąd może to później zmienić to orzeczenie, gdy zmienią się okoliczności – podobnie sąd może zmienić w…

Czytaj dalej Pozbawienie władzy rodzicielskiej