Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego spółki komandytowo-akcyjnej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Elementy zgłoszenia są następujące: firma, siedziba, adres, przedmiot działalności, wartość kapitału zakładowego, liczba akcji, dane komplementariuszy, sposób reprezentacji. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na treść art. 133 par. 1 pkt 7 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), który mówi, ze nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji należy podać, natomiast w przypadku, gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki – zaznaczenie tej okoliczności. Nie może tu jednak chodzić o prowadzenie spraw spółki, bo takich danych się do rejestru nie zgłasza. Tutaj chodziło ustawodawcy raczej o reprezentację. Nawet gdybyśmy to chcieli zaznaczyć, bo tak mówi kodeks, to i tak nie ma tego gdzie wpisać w rejestrze, więc podaje się osoby, które mają prawo do reprezentacji, natomiast kto może prowadzić sprawy spółki to są stosunek wewnętrzny, więc tych danych się do rejestru nie podaje.

W związku z kapitałem zakładowym należy zaznaczyć w zgłoszeniu, że wspólnicy wnoszą wkłady niepieniężne, jednak ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) wymaga podania wartości wkładów objętych za wkłady niepieniężne, a nie tylko zaznaczenia tej okoliczności. Podobnie zgodnie z ustawą o KRS, jeżeli jest powołana rada nadzorcza, to należy zgłosić skład rady nadzorczej. Do zgłoszenia należy dołączyć statut, oświadczenia o objęciu akcji, oświadczenia komplementariuszy o pokryciu kapitału zakładowego, dowód ustanowienia rady nadzorczej, jeżeli ją ustanowiono, jeżeli były sporządzane sprawozdania założycieli i opinia biegłego, to należy je również dołączyć, jak i poświadczone wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji.

More to explorer