Procedury legislacyjne Unii Europejskiej.

Państwa członkowskie zasiadające w Radzie Unii Europejskiej, dzieląc swe kompetencje z Parlamentem Europejskim, pełnią niemałą rolę prawotwórczą. Aby rozporządzenie, dyrektywa, czy inny akt prawny o charakterze wiążącym został przyjęty, niezbędne…

Czytaj dalej Procedury legislacyjne Unii Europejskiej.

Działalność gospodarcza osób fizycznych i prawnych. Spółka cywilna.

W chwili gdy podejmujemy decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej, musimy rozważyć jaka forma i rodzaj działalności będą w danym momencie najkorzystniejszym rozwiązaniem. Analizując określone warianty, należy wziąć pod uwagę takie…

Czytaj dalej Działalność gospodarcza osób fizycznych i prawnych. Spółka cywilna.

Pozwy zbiorowe – treść pozwu, kaucja

Treść pozwu Pozew powinien spełniać wymogi określone w art. 126 i 187 KPC, a ponadto powinien zawierać: 1)wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym 2)wskazanie okoliczności uzasadniających roszczenia jednego rodzaju,…

Czytaj dalej Pozwy zbiorowe – treść pozwu, kaucja

Ubezwłasnowolnienie. Podstawy prawne ustanowienia opieki i kurateli.

Ubezwłasnowolnienie to termin prawny, odnoszący się do częściowego ograniczenia, lub całkowitego pozbawienia osoby fizycznej czynności prawnych. W przypadku, gdy osoba, mimo osiągnięcia pełnoletności, nie jest w stanie samodzielnie kierować swoim…

Czytaj dalej Ubezwłasnowolnienie. Podstawy prawne ustanowienia opieki i kurateli.