Reprezentacja spółki cywilnej.

Mimo że spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej, możemy mówić o jej reprezentacji. W odróżnieniu od prowadzenia spraw spółki, które polega na podejmowaniu działań w wewnętrznej sferze spółki, reprezentacja oznacza…

Czytaj dalej Reprezentacja spółki cywilnej.

Chuligańskie wybryki…

Wykroczenia o charakterze chuligańskim polegają na umyślnym godzeniu w porządek lub spokój publiczny albo umyślnym niszczeniu lub uszkadzaniu mienia. Takie wykroczenie ma miejsce, jeżeli sprawca działa publicznie oraz w rozumieniu…

Czytaj dalej Chuligańskie wybryki…

Zakłócenie ciszy nocnej wykroczeniem – kara

Cisza nocna obowiązuje od 22 do 6 rano. Jest to czas, w którym każdemu przysługuje prawo do odpoczynku. Zakłócanie ciszy nocnej jest wykroczeniem, za które grozi pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.…

Czytaj dalej Zakłócenie ciszy nocnej wykroczeniem – kara

Kolejne usprawnienie elektroniczne- księgi wieczyste on- line już dostępne.

Kupujący działkę może już bez wychodzenia z domu sprawdzić, czy nieruchomość jest obciążona hipoteką. Wystarczy, że będzie znał numer prowadzonej dla niej księgi wieczystej. Ministerstwo Sprawiedliwości otworzyło wczoraj bezpłatny dostęp…

Czytaj dalej Kolejne usprawnienie elektroniczne- księgi wieczyste on- line już dostępne.

Prowadzenie spraw spółki cywilnej.

Spółka cywilna jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. Forma ta nie posiada osobowości prawnej, a jej funkcjonowanie reguluje prawo zobowiązań (art. 860-875 Kodeksu cywilnego). Podmiotami…

Czytaj dalej Prowadzenie spraw spółki cywilnej.

Zasada niedyskryminacji niepełnosprawnego pracownika w miejscu pracy.

Pracownik niepełnosprawny jest narażony na różnego rodzaju przejawy dyskryminacji w miejscu pracy. Pracodawca ma obowiązek stworzenia odpowiednich warunków pracownikowi niepełnosprawnemu do nieutrudnionego funkcjonowania i komunikowania się w miejscu pracy, stosownie…

Czytaj dalej Zasada niedyskryminacji niepełnosprawnego pracownika w miejscu pracy.

Kuratela a probacja.

Często mylone są pojęcia kurateli i probacji. Są to dwa różne pojęcia; łączy je jedynie obszar zainteresowań (ustanowienie opieki, pomoc) oraz spajająca jest osoba kuratora, który zazwyczaj występuje zarówno przy…

Czytaj dalej Kuratela a probacja.

Jak udowodnić mobbing?

  • Post author:
  • Post category:mobbing

Często zdarzają się sprawy, w których rozstrzygnięcie czy pracownik rzeczywiście był mobbingowany jest trudne do rozstrzygnięcia. Co warte podkreślenia, to dla pracownika sprawa o mobbing jest bardzo trudna, gdyż to…

Czytaj dalej Jak udowodnić mobbing?