Młodzież na polskim rynku pracy.

Problematyka zatrudniania osób między 15 a 18 rokiem życia wciąż jest w polskim prawie skomplikowana i pełna sprzeczności. Na gruncie konstytucji stałe zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane. Kodeks…

Czytaj dalej Młodzież na polskim rynku pracy.

Powołanie organów spółki z o.o.

Zarząd Obligatoryjne w spółce z o.o. jest powołanie zarządu. Zarząd można powołać już w momencie zawierania umowy spółki, co jest zresztą celowe, gdyż od tego momentu zarząd będzie mógł reprezentować spółkę…

Czytaj dalej Powołanie organów spółki z o.o.

Wpis do KRS w Internecie rozszerzony o e-mail i adres strony internetowej.

Wydruk z internetowej bazy Krajowego Rejestru Sądowego będzie miał moc dokumentu urzędowego. Dane przedsiębiorców będzie można sprawdzać bezpłatnie za pośrednictwem Internetu. Przedsiębiorca będzie mógł zamieścić w Krajowym Rejestrze Sądowym adres…

Czytaj dalej Wpis do KRS w Internecie rozszerzony o e-mail i adres strony internetowej.

Postępowanie karne w przypadku jazdy pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości.

Według obecnych statystyk liczba pijanych kierowców na polskich drogach niestety nie spada. Pomimo rygorystycznego prawa, wciąż borykamy się z pijanymi kierowcami, nie znającymi umiaru i rozsądku. Kampanie reklamowe, jak np.…

Czytaj dalej Postępowanie karne w przypadku jazdy pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości.

Kary za zachowania nieekologiczne.

Zakres wykroczeń zostanie rozszerzony. Inspekcja Ochrony Środowiska będzie wydawała mandaty za zachowania nieekologiczne. Trzeciego sierpnia bieżącego roku zostało wydane odpowiednie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Będą wystawiane mandaty za wyrzucenie baterii…

Czytaj dalej Kary za zachowania nieekologiczne.