Kary za nieprzestrzeganie porządku komunikacji państwowej.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Przestrzeganie porządku komunikacji państwowej obowiązuje zarówno pieszych, rowerzystów jak i właścicieli pojazdów mechanicznych. Za wykroczenia zagrażające porządkowi komunikacji publicznej, grożą dotkliwe kary. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż nawet wieczorny spacer w ciemnym stroju może skutkować otrzymaniem mandatu!

 • Według art. 84: Kto wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno w dzień, jak i w porze nocnej, jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym, urządzenia lub przedmiotu znajdujących się na drodze lub też miejsca prowadzonych robót, jeżeli to może zagrozić bezpieczeństwu ruchu albo utrudnić ruch na drodze, podlega karze aresztu albo grzywny.
 • Ponadto, wszelkie działania zmierzające do uszkodzenia bądź usunięcia znaków oraz urządzeń ostrzegawczych lub turystycznych zagrożone są karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 • Często również istnieje konieczność uiszczenia zapłaty równowartości zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu albo obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.
 • Czynności zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego popełnione pod wpływem odurzenia alkoholem zagrożone są karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 • Konsekwencją jazdy bez świateł będzie kara grzywny.
 • Ponadto nieostrożni rodzice, którzy nie dopełniają obowiązku należytej opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszczają do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, będą zmuszeni zapłacić karę grzywny.
 • Działania zanieczyszczające drogę publiczną, parkowanie w miejscu do tego nieprzeznaczonym,  czy też pozostawienie zwierzęcia w miejscu, w którym może stwarzać on zagrożenie skutkują  karą  grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.
 • Jazda pojazdem mechanicznym bez uwzględnienia i respektowania konkretnych przepisów i znaków drogowych zagrożona jest karą grzywny, a także orzeczeniem o zakazie prowadzenia pojazdu.
 • Jazda bez posiadania przy sobie wymaganych dokumentów (przy jednoczesnym posiadaniu uprawnień), skutkuje mandatem w wysokości do 250 zł.
 • Osoba, która posługuje się dowodem rejestracyjnym zawierającym dane o spełnieniu przez pojazd wymagań technicznych niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze grzywny do 500 zł.
 • Nieprzestrzeganie obowiązku odśnieżania oraz oczyszczania dróg publicznych zagrożone jest karą grzywny w wysokości do 100o zł, bądź karą nagany.

More to explorer