Postanowienia jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego

Koncepcja enumeracji pozytywnej – mamy wyliczone typy postanowień, na które służy skarga do sądu administracyjnego: 1. Postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie (ok. 20 postanowień w Kodeksie Postępowania…

Czytaj dalej Postanowienia jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego