Niektóre problemy związane z reprezentacją osoby prawnej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Czasem pojawiają się wątpliwości, czy dana osoba jest osoba fizyczną czy organem osoby prawnej

Jest domniemanie, że osoba fizyczna działa jako osoba fizyczna, we własnym imieniu i we własnym interesie. To że znamy kogoś, że jest prezesem spółki, to nie znaczy, że każda umowa, którą z nim zawieramy wywołuje skutki dla osoby prawnej, w której jest prezesem. Najczęściej zdarza się to przy wekslach, weksel jest podpisany przez kogoś tam, stronie wydaje się, że wiąże on spółkę, ale jest on podpisany tylko przez osobę fizyczną. Wniosek: jeśli dana osoba działa w imieniu czy za osobę prawną, to musi to dokładnie wynikać z okoliczności, a najlepiej z umowy między stronami, czyli np. pan Kowalski działa nie jako pan Kowalski, tylko jako prezes zarządu osoby prawnej jako organ tej osoby prawnej.
Kompetencje osoby reprezentującej organ

Osoba fizyczna działająca w formie organu zazwyczaj ma kompetencje pełne, nieograniczone, przynajmniej względem osób trzecich. Ale występują przepisy, które ograniczają organy do działania tylko w pewnym zakresie. Kiedyś było takie coś zawarte w ustawie o przedsiębiorstwach państwowych – dyrektor przedsiębiorstwa do pewnej kwoty mógł podejmować czynności samodzielnie, a powyżej tej kwoty musiał z kimś współdziałać. Takie regulacje teraz już zdarzają się sporadycznie, ale trzeba mieć je na uwadze.
Reprezentacja łączna

Gdy mamy do czynienia z rejestrem, to ta reprezentacja łączna wynika z tego rejestru, wtedy musimy dopilnować, żeby reprezentacja łączna była dochowana. Warto zwrócić tutaj uwagę na pewien problem, mianowicie w spółce z o.o., spółce akcyjnej, jeśli nic innego nie wynika z umowy lub statutu, to wynika zasada reprezentacji łącznej dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu działającego z prokurentem. Jeżeli w spółce jest prokurent, to czy może on działać samodzielnie czy musi sobie dobierać członka zarządu ? – może działać samodzielnie, to ograniczenie dotyczy tylko członków zarządu, prokurent działa sam. Ale nie we wszystkich sądach ten pogląd się przyjął, ale powinien być taki jak powyżej.
Gdy występuje brak organów w osobie prawnej, kto ma za tę osobę działać ? – nieraz pojawia się taki pat, wtedy istnieje możliwość powołania kuratora, który umożliwi działanie tej osobie prawnej. Kurator powinien doprowadzić do powołania tych organów, a jakby to się nie udało, to do likwidacji osoby prawnej. Likwidację trzeba traktować jako ostateczność, bo często przyjmuje się założenie, że jeśli już powołuje się kuratora, to ta osoba prawna nadaje się już do likwidacji, co nie jest prawidłowym założeniem. Który sąd jest właściwy do ustanowienia kuratora ? – sąd rodzinny, nawet dla spółki akcyjnej, gdyż kuratela to instytucja prawa rodzinnego. Można ustanowić kuratora dla spółki, jeśli ona swych obowiązków rejestracyjnych nie wykonuje. Ale wtedy to jest przypadek, gdy spółka ma organy, tylko swoich obowiązków nie wykonuje.

More to explorer