Zbycie przedsiębiorstwa bądź gospodarstwa rolnego w postępowaniu egzekucyjnym

Kluczowy jest tu przepis art. 7892 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC), który wprowadza pewne problemy: § 1. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko zbywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest także podstawą egzekucji przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa…

Czytaj dalej Zbycie przedsiębiorstwa bądź gospodarstwa rolnego w postępowaniu egzekucyjnym

Kara ograniczenia wolności.

Wykonanie kary ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby porządku prawnego. Art. 53 § 1. Kara ograniczenia…

Czytaj dalej Kara ograniczenia wolności.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Podczas czasu pracy jesteśmy chronieni na wypadek jakichkolwiek zdarzeń losowych, które wynikają nie z naszej winy. Gdy pracownik ulegnie wypadkowi podczas pełnienia obowiązków względem firmy, względem pracodawcy, ma prawo ubiegać…

Czytaj dalej Odszkodowanie za wypadek przy pracy.