Pojęcie dziedziczenia

Spadek rozumiany jako zbiór praw i obowiązków przechodzi na spadkobierców w chwili śmierci spadkodawcy. Przy dziedziczeniu wszyscy dziedziczą wszystko – każdy spadkobierca dziedziczy każdy składnik spadku, niezależnie od tego czy…

Czytaj dalej Pojęcie dziedziczenia

Moc wpisu w księdze wieczystej

Stanowi o tym art. 29 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece (UKWiH): Wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu, a w wypadku wszczęcia…

Czytaj dalej Moc wpisu w księdze wieczystej