Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zawieszenie władzy rodzicielskiej Przesłanką zawieszenia władzy rodzicielskiej jest przemijająca przeszkoda np.: a) krótszy wyjazd b) choroba c) krótszy pobyt w więzieniu. W razie odpadnięcia przesłanek zawieszenia władza rodzicielska będzie odwieszona - następuje to w…

Czytaj dalej Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Powództwo dziecka o zaprzeczenie ojcostwa

Wystąpienie dziecka z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa Jest to uregulowane w art. 70 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO): § 1. Dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie…

Czytaj dalej Powództwo dziecka o zaprzeczenie ojcostwa

Problemy związane z unieważnieniem małżeństwa

Dodatkowe przesłanki żądania unieważnienia małżeństwa 1. W razie zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika, gdy: a) brak było zezwolenia sądu lub b) pełnomocnictwo było nieważne lub skutecznie odwołane, chyba że małżonkowie podjęli wspólne pożycie. 2. Z uwagi…

Czytaj dalej Problemy związane z unieważnieniem małżeństwa

Jaka umowa reguluje franczyzę

Umowa franczyzy zaliczana jest do umów niezdefiniowanych. Chociaż należy ona do obszaru prawa cywilnego, nie jest regulowana przez Kodeks Cywilny. Wzmiankę na temat umów z tej kategorii można znaleźć w…

Czytaj dalej Jaka umowa reguluje franczyzę

Upadłość konsumencka – przebieg postępowania

Warunkiem wszczęcia i prowadzenia postępowania właściwego jest wskazanie przez upadłego konsumenta i wydanie syndykowi całego majątku albo niezbędnych dokumentów lub w inny sposób wykonywanie ciążących na dłużniku upadłym obowiązków. W przeciwnym…

Czytaj dalej Upadłość konsumencka – przebieg postępowania

Rodzaje umów franczyzowych

Istnieje wiele rodzajów umowy franczyzy. Zastanów się, która wychodzi naprzeciw Twoim potrzebom. Franczyza polega na prowadzeniu działalności gospodarczej pod czyjąś, najczęściej znaną marką. Umowa franczyzowa zostaje zawarta pomiędzy firmą, która…

Czytaj dalej Rodzaje umów franczyzowych