Ciężar dowodu w postępowaniu karnym

Istnienie zasad domniemania niewinności i in dubio pro reo pociąga za sobą konieczność istnienia także zasady ciężaru dowodu, która funkcjonuje w procesie karnym jako zasada nieskodyfikowana, wynikająca z innych wyraźnie…

Czytaj dalej Ciężar dowodu w postępowaniu karnym

Solidarność dłużników i wierzycieli cz. II

Spełnienie świadczenia przez jednego z dłużników solidarnych zwalnia pozostałych. Może też spełnić to świadczenie po części każdy. Gdyby jednak dłużnicy solidarni nie wiedząc o swoich wzajemnych działaniach spełnili świadczenie wielokrotnie,…

Czytaj dalej Solidarność dłużników i wierzycieli cz. II

Niegodność dziedziczenia

Jest to instytucja, która pozwala wyeliminować osoby, które zasadniczo powinny dziedziczyć z kręgu spadkobierców, ze względu na niewłaściwe zachowanie, postępowanie, którego potencjalny spadkobierca wcześniej się dopuścił – gdzie ze względu…

Czytaj dalej Niegodność dziedziczenia