Zasada ryzyka pracodawcy

Doktryna wypracowała pojęcie zasady ryzyka pracodawcy Pracodawca stoi z góry na przegranej pozycji w walce z pracownikiem. Ryzyko to sprowadza się do ryzyka gospodarczego – ujemne rezultaty działalności nie mogą…

Czytaj dalej Zasada ryzyka pracodawcy

Przestępstwo nadużycia zaufania cz. II

To przestępstwo nie dotyczy osób działających na własny rachunek np. ktoś wykonuje umowę o dzieło na własny rachunek. Może to być odpowiedzialność osoby działającej u kogoś działającego na własny rachunek…

Czytaj dalej Przestępstwo nadużycia zaufania cz. II