Skutki unieważnienia małżeństwa

Możemy wyróżnić dziewięć ważnych skutków unieważnienia małżeństwa - występuje tu dużo podobieństw jak w przypadku skutków rozwodu: 1. Unieważnienie to akt konstytutywny (w przeciwieństwie do ustalenia nieistnienia), ale prawnie traktuje się jakby…

Czytaj dalej Skutki unieważnienia małżeństwa

Podmioty korzystające z ochrony związkowej

Rozważmy sytuację taką, że pracodawca otrzymał informację o liczebności pracowników i nakładców zrzeszonych w zakładowej organizacji związkowej (zoz), ale uznał, że ta informacja jest nieprawdziwa i rozwiązał umowę o pracę bez konsultacji…

Czytaj dalej Podmioty korzystające z ochrony związkowej