Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie jest pojęciem ustawowym, ale przyjętym potocznie. Zasadniczą rolę odgrywa tutaj tzw. zarządzenie opiekuńcze – przewidziane w art. 109 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO). Generalnie sąd może…

Czytaj dalej Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy zna dwa sposoby ustalenia ojcostwa dziecka, co do którego nie ma domniemania, że pochodzi ono od małżonków;  - uznanie dziecka - sądowe ustalenie ojcostwa. Jeżeli nie występuje domniemanie pochodzenia…

Czytaj dalej Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego