Szczególny przypadek powstania spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna zawsze może także zostać utworzona przez przekształcenie innej spółki, jakiejkolwiek spółki handlowej. Mamy także jeszcze jeden szczególny przypadek:  na żądanie spadkobiercy wspólnika spółki jawnej można przekształcić spółkę jawną w…

Czytaj dalej Szczególny przypadek powstania spółki komandytowo-akcyjnej

Osoba prawna jako komplementariusz

Jeżeli chodzi o samą konstrukcję spółki komandytowej z udziałem komplementariusza będącego osobą prawną, to nie jest to forma rzadka, przy czym znaczna większość tych spółek to spółki z udziałem komplementariusza…

Czytaj dalej Osoba prawna jako komplementariusz