Sprawozdanie założycieli w spółce akcyjnej cz. I

Jeżeli będziemy wnosić wkłady niepieniężne, ale również miałyby być dokonywane inne czynności, to trzeba sporządzić sprawozdanie założycieli. Będzie ono dotyczyło przede wszystkim wkładów niepieniężnych. Sprawozdania założycieli musi określać osobę wnoszącą wkład,…

Czytaj dalej Sprawozdanie założycieli w spółce akcyjnej cz. I

Przedmiot wkładu w spółce z o.o.

Przedmiotem wkładu mogą być: 1. Prawa rzeczowe – rzeczy ruchome, nieruchomości, użytkowanie wieczyste, udział we współwłasności w częściach ułamkowych, przedsiębiorstwo. 2. Prawa obligacyjne – wierzytelności, zarówno przysługujące wspólnikowi w stosunku do osób…

Czytaj dalej Przedmiot wkładu w spółce z o.o.