Ochrona pracowników niezrzeszonych w zakładowej organizacji związkowej

Ochrona może dotyczyć pracowników niezrzeszonych, jeżeli spełnione są kumulatywnie dwie przesłanki : 1) pracownik sam z własnej inicjatywy zwrócił się o ochronę zz nie może osoby niezrzeszonej z urzędu objąć ochroną; mamy…

Czytaj dalej Ochrona pracowników niezrzeszonych w zakładowej organizacji związkowej

Rękojmia a gwarancja – dwa ważne uprawnienia dla kupujących

Rękojmia i gwarancja to dwa podstawowe uprawnienia dla kupujących, w szczególności dla konsumentów, które mają zastosowanie ogólnie w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedawanej z umową zawartą ze sprzedawcą. Rękojmia jest uregulowana…

Czytaj dalej Rękojmia a gwarancja – dwa ważne uprawnienia dla kupujących