Wyrównanie udziałów i zwrot nakładów w majątku wspólnym małżonków

Wyrównanie udziałów Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Natomiast każdy z małżonków może żądać, aby sąd ustalił udziały w majątku wspólnym z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się do jego…

Czytaj dalej Wyrównanie udziałów i zwrot nakładów w majątku wspólnym małżonków

Uznanie dziecka

Uznanie dziecka jest sposobem ustalenia ojcostwa przez oświadczenie mężczyzny złożone w formie przewidzianej prawem i przed odpowiednim organem. Art. 72 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO): Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że…

Czytaj dalej Uznanie dziecka