Wnoszenie wkładów do spółki jawnej

Termin wniesienia wkładu Jest nieuregulowany w Kodeksie Spółek Handlowych (KSH). Może być określony w umowie, jeśli natomiast nie jest, to zgodnie z art. 2 KSH zastosowanie znajdzie art. 455 Kodeksu…

Czytaj dalej Wnoszenie wkładów do spółki jawnej